We gebruiken technische en analytische cookies om je bezoek aan deze website zo aangenaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld om reserveren of zoeken mogelijk te maken.

Huisregels


Welkom!

Fijn dat u voor “Zoals van Ouds!” heeft gekozen!

Zoals overal, zijn bij ons ook wat (huis)regels waar wij u graag even op attenderen.

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze even door te lezen? Alvast dank daarvoor!

 

 • “Zoals van Ouds” is rookvrij.

Alleen op het terras is vrij roken nog toegestaan.

 • Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen in “Zoals van Ouds!”.
 • In checktijd voor het arrangement;
  Aankomst tussen 11.00-11.30u in “Zoals van Ouds!”.
 • Betaling;
  Voor het arrangement dient het bedrag vooraf te zijn overgemaakt.
  Wij geven in “Zoals van Ouds!” de voorkeur aan pin, mobiele overschrijving of contante betaling.

Algemene Huisregels

 • Het verblijf van honden is toegestaan, mits deze zich kan gedragen.
 • Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders en dienen tijdens het verblijf te allen tijde onder toezicht van ouder(s) te staan.
 • Schade aan niet eigendommen, toegebracht of veroorzaakt tijdens het verblijf in “Zoals van Ouds”, zijn voor rekening van veroorzaker.
 • Verblijf in “Zoals van Ouds” en gebruik van alle voorzieningen, geschiedt op vrije wil en op eigen risico. Schade aan eigendommen of personen is op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van “Zoals van Ouds” of haar eigenaren en als zodanig ook niet te verhalen op “Zoals van Ouds” en/of de eigenaren.
 • De eigenaren van “Zoals van Ouds” bepalen welke ruimten toegankelijk zijn voor gasten. De overige ruimten, waaronder privéverblijven, zijn niet toegankelijk.
 • De eigenaren van “Zoals van Ouds” behouden zich het recht voor om personen de toegang te weigeren in geval van (ernstig) wangedrag of hinder. Er is dan in géén geval recht op restitutie.

Tot Slot,

Wilt u wat weten over de (mogelijkheden van de) omgeving, andere vragen of wensen hebben, stel ze gerust. Ook staan wij open voor uw ideeën & tips om het verblijf in “Zoals van Ouds” nog verder te veraangenamen in de toekomst!

Wij wensen u heel veel plezier en geniet volop in “Zoals van Ouds”!
Harald en Kenny.